VERKSAMHET

Arbetsrätt

Vi bistår och ger råd inom arbetsrätt, till såväl arbetsgivare som arbetstagare, vid förhandlingar och tvister samt vid upprättande av till exempel anställningsavtal och avtal för ledande befattningshavare. Vi ger även råd i samband med pensionsöverenskommelser, hantering av lojalitets-, konkurrens- och sekretessfrågor, uppsägningar, driftsinskränkningar, omorganisationer och andra förändringar av arbetsgivarens verksamhet, t.ex. överlåtelse av hela eller delar av verksamheten.

© Advokatfirman Lindberg & Saxon AB