VERKSAMHET

Bolagsrätt

Vi tillhandahåller bolagsrättslig kompetens till både ägarledda och noterade bolag. Vi bistår företag och dess ägare under ett bolags hela livscykel från uppstart till avveckling. Vi medverkar vid förvaltningen av bolag med rådgivning och bistånd vid kapitalanskaffning, bolagsstämmor m.m. samt vid notering och avnotering av bolag på auktoriserade och icke auktoriserade marknadsplatser m.m.

© Advokatfirman Lindberg & Saxon AB