VERKSAMHET

Företagsöverlåtelser och joint ventures

Vi biträder svenska och utländska klienter vid förvärv, köp och försäljning av företag samt vid sammanslagning och olika typer av samarbete mellan företag. Vi tillhandahåller rådgivning till både publika och privata företag samt till privatpersoner. Vi upprättar bland annat avtal och bistår vid avgivande av bud, avtalsförhandling samt legal företagsbesiktning, så kallad due diligence, i samband med företagstransaktioner och joint ventures m.m.

© Advokatfirman Lindberg & Saxon AB