VERKSAMHET

Immaterialrätt och IT-rätt

Inom immaterialrätten ligger advokatfirmans fokus inom upphovsrätt och varumärkesrätt. Vi biträder både svenska och utländska företag och privatpersoner nationellt och internationellt avseende skydd för rättigheter och know-how med registrering, licensiering, överlåtelser, biträde vid tvister m.m.

Vi har bred erfarenhet av IT-rätt vad gäller rådgivning, granskning och upprättande av IT-rättsliga avtal. Vi tillhandahåller även rådgivning avseende personuppgiftslagen m.m.

© Advokatfirman Lindberg & Saxon AB