The Parlex Group

Advokatfirman Lindberg & Saxon är medlem i The Parlex Group. Medlemmarna i The Parlex Group finns i huvudsak i Europa, men även i USA och Asien. Medlemskapet ger advokatfirman snabb tillgång till lokal expertis i de medlems-länderna, utan att vi är bundna att nyttja organisationens medlemsfirmor.
The Parlex Group

ITechLaw

ITechLaw tillhandahåller forum för utbyte av idéer och djupgående analys av legala frågor som härrör från informations-teknologi och telekommunikation. Advokatfirman Lindberg & Saxon är medlem i ITechLaw genom Maria Lindegård Eiderholm.
ITechLaw

The IT IP Law Group Europe

The IT IP Law Group Europe (IT IP LGE) är ett nätverk av legala experter som arbetar med immateriella rättigheter (IP) och IT-frågor. De legala experterna i nätverket tillhandahåller kvalificerad juridisk rådgivning inom IP- och IT-rättsliga frågor inom hela Europa. Advokatfirman Lindberg & Saxon är medlem i IT IP LGE genom Maria Lindegård Eiderholm.
IT IP LGE

ADVOKATFIRMAN LINDBERG & SAXON

Advokatfirman Lindberg & Saxon blir nu Glimstedt i Stockholm

Läs mer här.

 

Lindberg & Saxon är en svensk, obunden advokatbyrå med affärsjuridisk inriktning. Vi erbjuder en bred juridisk kompetens med huvudinriktning på kommersiell avtalsrätt, bolagsrätt och företagsfinansiering, immaterialrätt och IT-rätt, arbetsrätt samt process- och skiljedomsrätt. Vi tillhandahåller löpande affärsjuridisk rådgivning och biträder i tvister vid domstolar och i skiljeförfaranden. Byråns delägare tillämpar true partnership mellan sig, vilket bland annat innebär att byrån är en enda ekonomisk enhet.

Våra klienter är svenska och utländska företag, såväl börsnoterade som mindre eller medelstora ägarledda företag, kreditinstitut samt organisationer och uppdragsgivare inom statlig och kommunal förvaltning.

Samarbeten

Lindberg & Saxon har ett väl utbyggt nät av internationella kontakter i Europa, USA och Asien via the Parlex Group.

Vi söker samarbete med advokater/jurister som har etablerad verksamhet och som kan bidra till och utveckla vår verksamhet. Se mer under Karriär.

 

Nyckelord för vår verksamhet är kvalitet, engagemang och tillgänglighet.

© Advokatfirman Lindberg & Saxon AB