VERKSAMHET

Konkurrensrätt, marknadsrätt och offentlig upphandling

I den kommersiella avtalsrätten, vid marknadsföring och försäljning av varor och tjänster samt vid företagsförvärv måste hänsyn tas till konkurrensrätten och marknadsrätten. Vi bistår och ger våra klienter råd vid upprättande och granskning av avtal samt vid upprättande av strategier för försäljning av varor och tjänster m.m. Vi tillhandahåller även kvalificerad rådgivning vid offentlig upphandling.

© Advokatfirman Lindberg & Saxon AB