PERSONER

Nils-Evert Andersson

Samarbetande advokat

Utbildning & professionell bakgrund

Nils-Evert Andersson Advokatbyrå 1993
Härnösands tingsrätt 1984-1985
Länsstyrelsens skatteavdelning Örebro 1983-1984
Lunds universitet (jur kand 1983)
Extra Murial Studies in Company Law and Contract Law
Cambridge University 1986
Bolagsjurist i databranchen 1986-1989

Språk

Svenska, engelska

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund 1992

Inriktning

Entreprenadrätt, avtalsrätt, bolagsrätt, processrätt och skadeståndsrätt

Telefon

08-5620 8022
070-772 19 05

E-post

n.andersson@linsax.se
© Advokatfirman Lindberg & Saxon AB