PERSONER

Hos Advokatfirman Lindberg & Saxon arbetar advokater och biträdande jurister som tillsammans förfogar över en mycket bred kompetens inom affärsjuridikens samtliga områden. De har mångårig praktisk erfarenhet och dagliga internationella kontakter genom vårt biträde till allt från nationella ägarledda företag till internationella börsnoterade företag.

Vi förser alltid våra klienter med den kompetens och det team som är mest effektivt i det specifika fallet.

© Advokatfirman Lindberg & Saxon AB